Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

 

 

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

RODO

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – BONITO STYLE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-006), przy ul. Nowolipki 19a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS:0000528519, posiadająca NIP: 5213681564

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem - .....................................

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony -......................................

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika.

Polityka – niniejsza polityka prywatności

RODO – rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§2 JAK I W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz rejestracji konta w Sklepie, formularz zakupów w Sklepie, formularz kontaktowy.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter (adres e-mail) przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zmodyfikować swoje dane lub odwołać swoją zgodę, klikając w link rezygnacji udostępniony na dole przesyłanego do Niego newslettera.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zakupów w Sklepie przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie produktów nabytych w Sklepie, zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury lub paragonu dokumentujących zakup. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu. Te dane będą przetwarzane do czasu określonego prawem, niezbędnego na realizację zamówienia oraz udokumentowanie i rozliczenie transakcji.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracji konta w Sklepie przetwarzane są w celu ułatwienia Użytkownikowi dokonywania zakupów w Sklepie. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie NIP i nazwę firmy. Użytkownik ma zapewniony dostęp do swoich danych – może je w każdej chwili zmodyfikować, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie oraz cofnąć wyrażone wcześniej zgody.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie, przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te będą przetwarzane do momentu wyjaśnienia sprawy, której dotyczyło zapytanie.

Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Google +,). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator informuje, że ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom wymienionym w §4 niniejszej Polityki Prywatności. Jednocześnie Administrator, bez zgody Użytkownika, nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim, niewymienionym w §4. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkowników niektórym organom władzy lub innym osobom trzecim, np. organom ścigania w krajach, w których działa Administrator lub gdzie w imieniu Administratora działają osoby trzecie. Administrator może także ujawnić lub w inny sposób przetwarzać dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu obrony uzasadnionych interesów Administratora, np. w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Dane osobowe Użytkowników nie mogą być przekazywane poza granice kraju, w którym Użytkownik korzysta z naszych towarów i/lub usług, w tym do państw spoza Unii Europejskiej, w których nie funkcjonują przepisy prawne chroniące dane osobowe lub które mają odmienne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, takie jak np. Stany Zjednoczone.

§3 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator dba o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w jego posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Strona sklepu jest zabezpieczona tzw. Certyfikatem SSL

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych maja jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez pracowników i współpracowników uprawnionych.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§4 KOMU POWIERZAMY TWOJE DANE?

W celu prawidłowego świadczenia usług Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następującym podmiotom:

Usługodawcom, np. bankom i operatorom płatności, firmom opiekującym się serwerami, strona internetową, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) etc.;

Innym podmiotom- w związku z transakcjami firmowymi. Administrator może ujawniać informacje Użytkownika podmiotom zewnętrznym w ramach fuzji, transferu lub w przypadku upadłościowym;

Organom administracyjnym w ramach przestrzegania prawa lub w ramach obowiązkowej procedury prawnej.

§5 JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKÓW?

Użytkownik przekazując nam swoje dane osobowe ma prawo do:

Informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przekazanych wcześniej danych przez Użytkownika,

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika - na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną z przyczyny ograniczenia przetwarzania danych

Przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umowa lub wyrażona zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Użytkownika, którego dotyczą;

Cofnięcia zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraził,

Wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Użytkownik może skontaktować się w tym celu z Biurem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6 JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANIE DANYCH?

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych Użytkownik może złożyć:

w formie pisemnej na adres Administratora

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie.

Jeśli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl